Węzły Dynamo

Onion Package

Onion to nasza autorska paczka dodatków do Dynamo. Pozwala na interakcję z różnorakimi obiektami Revit.

Instalacja

Dodatek jest dostępny w menedżerze Dynamo:

Węzły

AutoJoin.JoinList – łączy geometrię (jeśli to możliwe) każdego elementu z listy A, z każdym elementem z listy B

Element.LinearIntersections – wykrywanie punktów przecięć pomiędzy liniowymi obiektami Revit, tj. ściany, kanały etc.

Element.LinearSplit – pozwala podzielić liniowy obiekt (ściana, kanał) w Revicie w zadanym punkcie

Grid.FindClosestIntersection – zwraca najbliższe skrzyżowanie osi do zadanego punktu. Przydatne do lokalizowania elementów w projekcie

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top