Usługi

Aplikacje, skrypty, rozszerzenia

Tworzymy wszelkiego rodzaju dodatki do programu Autodesk Revit oraz Dynamo. Oferujemy m.in:

  • wtyczki i makra do Autodesk Revit
  • skrypty Dynamo
  • niestandardowe węzły (dodatki) do Dynamo
  • narzędzia do koordynacji danych pomiędzy aplikacjami

Konsultacje i edukacja

Możemy również pomóc w nauce tworzenia wyżej wymienionych narzędzi oraz doradzać w ich wdrażaniu. Uczymy jak tworzyć modele i rodziny Revit, tak aby w jak największym zakresie zautomatyzować pracę.

Oferujemy również kursy wprowadzające do Dynamo oraz (dla osób zaznajomionych z programowaniem obiektowym) naukę Revit API w C# i Python.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top