Przykładowe rozwiązania

Automatyczna dokumentacja ścian kurtynowych

Przygotowaliśmy narzędzie usprawniające proces tworzenia zestawień ścian kurtynowych. Po zaznaczeniu wybranych ścian tworzone i nazwane są automatycznie wszystkie niezbędne widoki – rzuty oraz przekroje. Następnie zostają one umieszczone na arkuszu, w odpowiadających sobie parach. Na rysunkach umieszczone zostają podstawowe linie wymiarowe, oraz metki ew. drzwi. Przypisane zostają również odpowiednie szablony widoków, definiujące skalę, sposób wyświetlania elementów etc.

Możliwe jest także zaimplementowanie dalszych funkcjonalności tj. automatyczne opisywanie paneli, tworzenie tabelki zestawienia.

Karty mieszkań

Jesteśmy w stanie przygotować automatyzację tworzenia kart katalogowych lokali dla inwestycji mieszkaniowych. Zakres skryptów może obejmować m.in masowe tworzenie poszczególnych widoków, schematów, arkuszy, tabel i zestawień. Możliwe jest także przeliczanie powierzchni pod konkretne wytyczne – np. z uwzględnieniem powierzchni znajdującej się pod ścianami działowymi.

Zautomatyzowana linijka słońca

Badaj nasłonecznienie Twoje i sąsiedztwa w trakcie modelowania bryły budynku. Nasz Revitowy plugin wyświetla na modelu informację o otrzymanym czasie nasłonecznienia i pozwala szybko wyłuskać problematyczne miejsca.

Korekta odwróconych drzwi

Stworzony skrypt miał za zadanie rozwiązać problem występujących masowo w projekcie odbić lustrzanych drzwi. Odwrócone elementy skutkowały niepoprawnym wyświetlaniem i zliczaniem w zestawieniach kierunku otwierania. Wtyczka wyszukuje wszystkie odbite drzwi w modelu i przywraca je do stanu pierwotnego. Następnie ustawiany jest prawidłowy parametr Lewe/Prawe. Operacja jest możliwa do wykonania również dla okien.

Tworzenie tabelek lokalowych

W dużym projekcie zabudowy mieszkaniowej zautomatyzowaliśmy procedurę tworzenia tabelek opisujących strukturę powierzchni każdego z mieszkań. Skrypt generował, na podstawie danych zawartych w pomieszczeniach, dla każdego z kilkuset lokali oddzielne zestawienie oraz nazywał je i formatował w wymagany sposób. Oszczędziło to wielu godzin ręcznego duplikowania tabelek i modyfikacji ich ustawień filtrów.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top