Do pobrania

Przedstawiamy naszą darmową wtyczkę do Revita (obcenie 2014-2017).

Zawiera następujące funkcje:

wallDimLines – automatyczne tworzenie linii wymiarowych na podstawie założonych linii pomocniczych. Wtyczka tworzy ciągi wymiarowe dla ścian widocznych na aktywnym rysunku. Narysuj linie modelowe w miejscu przyszłych linii wymiarowych, tak aby przecinały ściany. Zaznacz je. Następnie uruchom dodatek. Zwymiarowane zostaną tylko ściany prostopadłe do linii wymiarowej.

multiArea – Sumowanie powierzchni dla zaznaczonych obiektów typu Room lub Area. Pozwala na szybkie sprawdzenie sumarycznej powierzchni bez konieczności tworzenia zestawień pomocniczych. Zaznacz obiekty typu Room lub Area. Uruchom dodatek z zakładki Addons/luBIM. Pojawi się komunikat o powierzchni całkowitej.

findMirrored – Wyszukiwanie drzwi oraz okien będących odbiciem lustrzanym. Pomaga uniknąć błędów w zestawieniach przy określeniu kierunku otwierania – lewe/prawe. Uruchom dodatek z zakładki Addons/luBIM. W oknie dialogowym wybierz odopwiednią kategorię – drzwi lub okna. W przypadku znalezienia lustrzanych elementów wyświetlona zostanie ich lista.

Instalacja

  • W celu zainstalowania wtyczki należy wypakować pobrane pliki i następnie skopiować do folderu “%appdata%\Autodesk\Revit\Addins\” (czyli np. “C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\”).
  • Przy uruchamianiu programu Revit może pojawić się komunikat o niezaufanym dostawcy dodatku. Należy potwierdzić załadowanie:)
  • Wtyczki pojawią się w zakładce Add-Ins/luBIM. Mogą zostać do nich przypisane skróty klawiaturowe. Przetestowano dla wersji 2014 i 2017.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top