Onion.AutoJoin – przykłady użycia węzłów

Niedawno dokonaliśmy istotnej aktualizacji naszej paczki dodatkowych węzłów do Dynamo – Onion. Można ją zainstalować poprzez standardowy menadżer pakietów w Dynamo. Poniżej chciałbym zaprezentować przykładowe zastosowania węzłów z paczki, dotyczących łączenia elementów w Revicie. Automatyczne łączenie przecinających się obiektów W przypadku rysowania przekroi Revitowych jedną z bardziej mozolnych czynności jest ręczne łączenie ścian, stropów, posadzek […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top