Usuwanie nadpisania grafiki dla systemów instalacyjnych

Modele Revitowe branż instalacyjnych pozwalają na zbiorcze ustawienie nadpisań (graphical override) wyglądu elementów należących do poszczególnych systemów instalacyjnych. Bywa to często kłopotliwe w momencie podłączania takiego modelu do np. architektury. Często chcielibyśmy dostosować wyświetlanie grafiki instalacji, a nie jest to możliwe z powodu powyższych nadpisań – są one nadrzędne w stosunku do np. szablonów widoków […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top