Onion.AutoJoin – przykłady użycia węzłów

Niedawno dokonaliśmy istotnej aktualizacji naszej paczki dodatkowych węzłów do Dynamo – Onion. Można ją zainstalować poprzez standardowy menadżer pakietów w Dynamo.

Poniżej chciałbym zaprezentować przykładowe zastosowania węzłów z paczki, dotyczących łączenia elementów w Revicie.

Automatyczne łączenie przecinających się obiektów

W przypadku rysowania przekroi Revitowych jedną z bardziej mozolnych czynności jest ręczne łączenie ścian, stropów, posadzek etc. W dużych modelach, gdy potrzebujemy sporządzić wiele rysunków, jest to zazwyczaj sporo pracy. Tak wygląda skrypt, robiący to automatycznie:

Struktura jest bardzo prosta – do naszego węzła JoinList podpinamy dwie listy elementów, które mają zostać ze sobą połączone. W powyższym przypadku są to wszystkie ściany i wszystkie podłogi w modelu.

Węzeł ten jest napisany w języku C# co czyni go znacznie szybszym i stabilniejszym w działaniu w porównaniu ze standardowymi metodami w Dynamo.

Rozłączanie niestykających się obiektów

Modele Revitowe po dłuższej pracy nad projektem zazwyczaj zawierają wiele informacji o potencjalnych błędach. Częstym komunikatem jest informacja o elementach, które zostały połączone jednak ich geometrie już się nie przecinają.

Nasz węzeł Unjoin pozwala automatycznie wyszukać wszystkie takie pary elementów i rozłączyć je:

Węzeł ten nie wymaga właściwie żadnej konfiguracji. Po prostu trzeba go odpalić. Opcjonalnie możemy podejrzeć w danych wyjściowych pary rozłączonych elementów.

Wkrótce zaprezentujemy dalsze sposoby na korzystanie z naszego pakietu węzłów do Dynamo.

Posts created 45

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top