Tworzenie tagów na wielu widokach z Dynamo

Jedną z bardziej przydatnych, wbudowanych w Revita, automatyzacji jest możliwość hurtowego tagowania elementów, nie posiadających jeszcze znacznika. Niestety komenda działa wyłącznie dla jednego, aktywnego widoku. W przypadku większych projektów nierzadko mamy do czynienia z kilkudziesięcioma rysunkami na których musimy powtórzyć tę czynność. Stąd też próba utworzenia skryptu Dynamo/Python eliminującego tę niedogodność. Sam graf Dynamo jest […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top