Automatyczne wymiarowanie pomieszczeń w Dynamo

W niniejszym poście (mam nadzieję początku serii) chciałbym przekazać kilka ostatnich przemyśleń dotyczących możliwości automatyzacji wymiarowania pomieszczeń w Revicie. Nie jest to banalne zadanie, zwłaszcza że nie ma jednego słusznego sposobu lokalizowania wymiarów. Dzisiaj pokażę najprostszy chyba wariant – utworzenie wymiarów wzdłuż głównych kierunków pomieszczeń. Czyli w naszym przykładowym układzie postawimy wymiary odpowiednio pomiędzy niebieskimi […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top