Pobieranie danych z pliku OSM w Dynamo/Python

Serwis mapowy OpenStreetMap umożliwia eksportowanie danych wektorowych pożądanego obszaru do pliku XML. W bibliotece Dynamo istnieją gotowe zestawy węzłów umożliwiające ekstrakcję tych danych i zamianę na geometrię Dynamo, jak Elk lub DynaMaps. Czasem jednak zachodzi potrzeba przetworzenia tych danych w sposób, którego nie przewidzieli autorzy gotowych rozwiązań. Poniżej przedstawię prostą metodę na pobranie danych z […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top