Tworzenie widoków elewacji przy pomocy API

Stworzenie widoku przekroju w zadanym miejscu i kierunku jest stosunkowo proste do uzyskania przy pomocy kodu w Revicie. Tworząc przekrój wystarczy jako parametr funkcji podać odpowiednio ustawiony (wymiary i transformacja) obiekt typu BoundingBox. Niestety w przypadku elewacji nie jest już tak prosto. Widok elewacji w Revicie nie jest zupełnie samodzielny – musi być przyporządkowany do […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top