Obrysy pomieszczeń z podłączonych plików

Wygenerowanie obrysu pomieszczenia przy pomocy Pythona jest stosunkowo proste. Służy do tego poniższa funkcja API:

 loops = room.GetBoundarySegments(options) 

Opcje to zmienna typu SpatialElementBoundaryOptions określająca pożądaną lokalizację obrysu – np. dla ścian oś lub lico wykończenia. W rezultacie otrzymujemy listę “obwodów” – każdy zaś obwód jest również listą – pojedynczych segmentów. W celu pobrania wszystkich linii obrysu możemy wywołać kod jak poniżej:

for loop in loops:
  for segment in loop:
    c = segment.GetCurve()

Sytuacja komplikuje się gdy chcemy pobrać obrysy dla pomieszczeń z plików podłączonych do naszego dokumentu. Podłączone pliki mogą być dowolnie przemieszczone lub obrócone i takie wywołanie funkcji jak powyżej zwróci nam nieprawidłowe lokalizacje segmentów.

Aby uporać się z tym problemem potrzebujemy znać transformację (przesunięcie, obrót) danego pliku. Szczęścliwie klasa API RevitLinkInstance zawiera funkcję GetTotalTransform(), która zwróci nam pożądaną transformację dla danego wystąpienia podłączonego dokumentu (podłączony dokument może występować w naszym pliku wielokrotnie – np. powtarzalne kondygnacje).

Znając już potrzebną transformację, jesteśmy w stanie skorygować położenie naszych segmentów:

transform = linkInstance.GetTotalTransform()
c = segment.GetCurve()
p0 = transform.OfPoint(c.GetEndPoint(0)).ToPoint()
p1 = transform.OfPoint(c.GetEndPoint(1)).ToPoint()

Poniżej kod, który dla wskazanego obiektu typu RevitLinkInstance, zwróci nam listę występujących w nim pomieszczeń oraz ich obrysów:

import clr
clr.AddReference('ProtoGeometry')
from Autodesk.DesignScript.Geometry import *

clr.AddReference('RevitAPI')
import Autodesk
from Autodesk.Revit.DB import *

clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)
#The inputs to this node will be stored as a list in the IN variables.
linkInstance = UnwrapElement(IN[0])
linkedDoc = linkInstance.GetLinkDocument()

collector = FilteredElementCollector(linkedDoc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Rooms)

transform = linkInstance.GetTotalTransform()

rooms = []
boundaries = []

options = SpatialElementBoundaryOptions()
options.SpatialElementBoundaryLocation = SpatialElementBoundaryLocation.Finish

for r in collector.ToElements():
	rooms.append(r)
	lines = []
	for loop in r.GetBoundarySegments(options):
		for segment in loop:
			c = segment.GetCurve()
			p0 = transform.OfPoint(c.GetEndPoint(0)).ToPoint()
			p1 = transform.OfPoint(c.GetEndPoint(1)).ToPoint()
			#line = Line.CreateBound(p0,p1)
			line = Autodesk.DesignScript.Geometry.Line.ByStartPointEndPoint(p0,p1)
			lines.append(line)
	boundaries.append(lines)

#Assign your output to the OUT variable.
OUT = rooms, boundaries

Oraz defincja Dynamo, która powyższe obrysy zamieni na Revitowe linie modelowe:

Posts created 45

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top