Znajdowanie położenia obiektu na podstawie Bounding Box w Dynamo

Lokalizację obiektu Revitowego w Dynamo możemy w łatwy sposób pozyskać przy pomocy standardowych węzłów – chociażby FamilyInstance.Location. Są jednak takie typy elementów dla, których kwestia ta się komplikuje. Ściany np. nie zwracają lokalizacji w postaci punktu, a jako krzywą. Obiekty generowane na podstawie obrysów (takie jak np. stropy) w ogóle nie zwrócą takiego parametru. Jeśli […]

Obrysy pomieszczeń z podłączonych plików

Wygenerowanie obrysu pomieszczenia przy pomocy Pythona jest stosunkowo proste. Służy do tego poniższa funkcja API: Opcje to zmienna typu SpatialElementBoundaryOptions określająca pożądaną lokalizację obrysu – np. dla ścian oś lub lico wykończenia. W rezultacie otrzymujemy listę “obwodów” – każdy zaś obwód jest również listą – pojedynczych segmentów. W celu pobrania wszystkich linii obrysu możemy wywołać […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top