Automatyczne łączenie ścian i stropów

W trakcie modelowania Revit automatycznie łączy ze sobą przenikające się ściany, znacznie przyspieszając proces rysowania. Nie dzieję się tak jednak dla ścian i stropów, co skutkuje dodatkową pracą np. przy tworzeniu przekroi. Może również powodować nieprawidłowe wartości przedmiarów. Takie działania mogą być jednak zautomatyzowane przy pomocy prostego skryptu API. Na początek musimy odnaleźć wszystkie elementy […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top