Automatyczne łączenie ścian i stropów

W trakcie modelowania Revit automatycznie łączy ze sobą przenikające się ściany, znacznie przyspieszając proces rysowania. Nie dzieję się tak jednak dla ścian i stropów, co skutkuje dodatkową pracą np. przy tworzeniu przekroi. Może również powodować nieprawidłowe wartości przedmiarów. Takie działania mogą być jednak zautomatyzowane przy pomocy prostego skryptu API. Na początek musimy odnaleźć wszystkie elementy […]

Wymiarowanie ścian kurtynowych z API i Dynamo

Dziś krótki post o tym jak przeprowadzić automatyzację wymiarowania ścian kurtynowych. Na początek na potrzeby posta załóżmy, że jako danymi wyjściowymi dysponujemy ścianą kurtynową, linią wzdłuż której chcemy umieścić wymiary oraz widokiem. Do stworzenia nowej linii wymiarowej w Revicie służy funkcja: Gdzie “doc” to aktywny dokument Revita, “view” to widok w którym chcemy umieścić wymiar, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top