Automatyzacja bez programowania

Dziś kilka słów o najprostszym, moim zdaniem, sposobie automatyzacji – bez skryptów, makr, dynama. Można powiedzieć, że automatyzacja w tym wypadku jest słowem nieco na wyrost, ponieważ przyjrzę się wbudowanej i zupełnie podstawowej funkcji Revita jaką są zestawienia.
Zazwyczaj są one używane do odczytywania danych już zawartych w modelu, jednak warto pamiętać, że z poziomu zestawienia możemy również dokonywać hurtowej edycji parametrów. Należy tylko zadbać o odpowiednie ustawienia w opcjach filtrowania i sortowania w naszym zestawieniu edycyjno-pomocniczym.

Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób możemy bardzo szybko przypisać odpowiednie standardy wykończenia pomieszczeń w projekcie. Można oczywiście robić to na bieżąco, w trakcie modelowania. Jednak często brakuje na to czasu lub w trakcie projektu przychodzą zmiany. W tym zestawieniu obiekty Room zostały pogrupowane wg nazwy, opcja “Itemize every instance” wyłączona. Dzięki temu otrzymujemy krótką listę typów pomieszczeń. Zamiast wpisywać kilkadziesiąt razy np. odpowiedni tynk w tzw. pomieszczeniach mokrych, mozolnie przeklikując się przez model, możemy jednym ruchem zrobić to w zestawieniu.

Kolejny przykład to ustawienie odpowiednich zakresów wysokościowych ścian (Base Offset, Top Offset). Poniższe zestawienie grupuje ściany wg typów i lokalizacji względem poziomu. Znając grubości warstw wykończeniowych posadzek na poszczególnych poziomach jesteśmy w stanie przypisać odpowiednie wartości “Offset” dla ścian – inne dla działowych, inne dla konstrukcyjnych etc. Podobnie dopasujemy wysokości ścian względem grubości stropów ponad nimi.

Ostatni przykład pokazuje zestawienie, które pozwala np. na podniesienie wszystkich okien na danej kondygnacji. Wyobraźmy sobie, że w trakcie prac zmienił się wymiar jednego z typów okien i w rezultacie parapet jest na zbyt niskim poziomie. Przy rozległych projektach może to oznaczać żmudną selekcję okien. W zestawieniu modyfikujemy krótką listę. Poniższe zestawienie grupuje dodatkowo okna względem poziomów, ale możemy opuścić tę opcję i modyfikować wszystkie okna danego typu w całym projekcie jednocześnie!

Posts created 45

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top