Odbicia lustrzane obiektów

Tworząc zestawienia stolarki (ślusarki etc.) w Revicie zazwyczaj zmuszeni jesteśmy podać kierunek ew. otwierania – lewy bądź prawy. Niestety może on zostać błędnie określony przez program jeśli obiekt (drzwi, okno) jest odbiciem lustrzanym – czy to za sprawą fukncji “mirror” czy tzw. “flip arrows”. Na szczęście z pomocą przychodzą makra 🙂 Poniższe zaznaczy nam wszystkie […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top