Zliczanie sumarycznego pola powierzchni wielu pomieszczeń

Przy zaznaczeniu pojedynczego pomieszczenia w projekcie, Revit wyświetla w jego właściwościach m.in. pole powierzchni. Niestety zaznaczając kilka pomieszczeń nie jesteśmy w stanie w prosty sposób zsumować pól wybranych obiektów. Przynajmniej bez stworzenia specjalnego zestawienia. Zadaniem poniższego skryptu będzie dodanie tej funkcjonalności. Dla porządku zacznijmy od tego, że będziemy korzystać w naszym kodzie z definicji obiektów […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top